Úvodní slovo jednatele společnosti

Život přináší mnohé změny. Z důvodu zásadního nesouhlasu s pohledem většinového vlastníka na styl a etiku podnikání jsme se ocitli na rozcestí. Vědomi si potenciálu zaměstnanců společnosti, jejich schopností a zkušeností jsme se pustili do poněkud riskantního počinu v době, která nepřeje stavebnictví jako oboru, a to založení firmy „na zelené louce“. Věříme, že důvěru, vkládanou na naše bedra přes dvacet let, dokážeme zúročit. Během krátké doby znovu vybudujeme tým, který byl lídrem v oboru činnosti montáže železobetonových konstrukcí v České republice. Budeme pokračovat v činnosti i ve Slovenské republice, popř. jiných zemích.

Zároveň si chceme uchovat nezávislost na jednotlivých objednatelích tak, abychom nebyli jazýčkem na vahách cenových nabídek skrze slevy a skonta, ale pouze vzhledem ke zkušenostem, pracovitosti, kreativitě a spolehlivosti. K jednotlivým cenovým kalkulacím budeme přistupovat naprosto nestranně tak, jak bývalo naším zvykem.

Dnes máme ukončeny již čtyři zakázky, rozpracovány jsou další, na kterých průběžně pracuje šest montážních čet. Termín a lhůty pro provedení díla  jsme schopni splnit bezezbytku. Pokračujeme i v rozsahu dodávek a projekčních prací, tak abychom byli schopni dodávat skelety „na klíč“.

Dovoluji si i poděkovat všem zásadním subdodavatelům materiálů techniky a nářadí za důvěru a vstřícný přístup v případě pořizování montážního vybavení.

Nezklameme Vás.

P.S.
Po necelém roce disponujeme sedmi montážními četami, dokonale vybavenými pro jakoukoliv technologii montáže. Dokázali jsme realizovat běžné tyčové skelety, poloprefabrikované skelety, zdvojené filigránové stěny, technologie Halfen-Deha i Peikko, sloupy do kalichu, na plotnu, na trny i šroubované, sloupy včetně patek. Množství zrealizovaných zakázek se zatím zastavilo na čísle 76.

PPS.
Číslo realizovaných zakázek se na přelomu roku 2013/2014 zastavilo na 132, děkujeme všem našim partnerům a přejeme v nastávajícím roce vše nej!
Nezklamali jsme Vás?

PPPS.
Číslo realizovaných zakázek se na přelomu roku 2014/2015 zastavilo na 185, děkujeme všem našim partnerům a přejeme v nastávajícím roce vše nej!

PPxS.
Číslo realizovaných zakázek se na přelomu roku 2015/2016 zastavilo na 263, děkujeme všem našim partnerům a přejeme v nastávajícím roce vše nej!

PPxS.
Číslo realizovaných zakázek se na přelomu roku 2016/2017 zastavilo na 303, děkujeme všem našim partnerům!


Aktuality ze společnosti

Yankee Candle Havraň u Mostu

Zakázka roku! Montáž objektu ve velmi krátké dodací lhůtě proudovou metodou, vícelodní jednopodlažní skelet s administrativní vestavbou a značným množstvím prefabrikovaných nakládacích můstků pro výrobce z USA ve spolupráci s renomovanou stavební firmou Takenaka. Celkem 40 000 m2 za čtyřicet dní!

Číst více...

 

BALUO Olomouc

Montáž dílců pohledového opláštění na závěsný rektifikovatelný systém Wilhelm Moder-sohn s důrazem na souběh s prováděním tepelné izolace a izolace proti vodě, přesnost montáže „na milimetry“ v trojrozměrném prostoru, stávají se z nás specialisté na tuto výjimečně přesnou montáž pohledového betonu.

Číst více...

 

Auditoria Chodov

Montáž dílců hledišť multikin na ocelové nosníky důrazem na souběh s prováděním ocelových a monolitických konstrukcí, přesnost montáže „na milimetry“ v trojrozměrném prostoru s požadavkem na izolaci proti šíření hluku a vibrací.

Číst více...

 

LEGO Kladno Eastern Extension

LEGO Kladno Eastern ExtensionMontáž výrobních hal již ve třetí etapě rozšíření, nasazení šesti až osmi montážních čet v úzké koordinaci s prováděním monolitických konstrukcí a zemních prací, vícepodlažní tyčový skelet.

 
Copyright © 2018 MONTERBET s.r.o., všechna práva vyhrazena. Realizace a technická podpora: Petr Coufal.