1 2 3 4 5
01 / 05

1

02 / 05

2

03 / 05

3

04 / 05

4

05 / 05

5

Realizace montážních prací v těžkých klimatických podmínkách zimy 2018. Montážní práce provádíme za každého počasí a bez ohledu na povětrnostní podmínky, což nám umožňuje použití přísad do zálivkových směsí popř. přímo směsí s možností použití při teplotách pod bodem mrazu a ukládání dílců na montážní ložiska bez použití malty pro podlití dílců. Velkorozponová konstrukce vazníků 24m a vaznic 12m včetně třípodlažní administrativní budovy.

Realizace montážních prací v těžkých klimatických podmínkách zimy na Českomoravské vrchovině včetně zálivek požárních stěn. Montážní práce provádíme za každého počasí a bez ohledu na povětrnostní podmínky, což nám umožňuje použití přísad do zálivkových směsí popř. přímo směsí s možností použití při teplotách pod bodem mrazu a ukládání dílců na montážní ložiska bez použití malty pro podlití dílců.

Zakázka roku! Montáž objektu ve velmi krátké dodací lhůtě proudovou metodou, vícelodní jednopodlažní skelet s administrativní vestavbou a značným množstvím prefabrikovaných nakládacích můstků pro výrobce z USA ve spolupráci s renomovanou stavební firmou Takenaka. Celkem 40 000 m2 za čtyřicet dní!

Vícepodlažní vícelodní skelet nepravidelného půdorysu, extrémně těžké sloupy a střešní průvlaky i vazníky dopravované po jednom kusu na přepravní technice, logistická souhra s montáží až šesti výtahových a schodišťových šachet pro velmi náročného partnera ze Švýcarska.

Dostavba areálu závodu na výrobu hliníkových disků pneumatik, výjimečná kombinace vazníků 24m délky na stejně dlouhých střešních průvlacích včetně mezipatra a administrativní budovy, zateplené opláštění s prolisy a dílci 6x3,3m v jednom kuse prefadílce.

Montáž skladové čtyřlodní haly pro výrobu hliníkových disků pneumatik, výjimečná konstrukce umožňující odvod srážkové vody nad průvlaky střechy s administrativním vestavkem zastropeným dílci Spiroll.

Realizace montážních prací v těžkých klimatických podmínkách zimy na Českomoravské vrchovině včetně zálivek požárních stěn. Montážní práce provádíme za každého počasí a bez ohledu na povětrnostní podmínky, což nám umožňuje použití přísad do zálivkových směsí popř. přímo směsí s možností použití při teplotách pod bodem mrazu a ukládání dílců na montážní ložiska bez použití malty pro podlití dílců.

Další etapa přeshraniční spolupráce s dodavateli dílců ze Slovenska a Maďarska, realizace za velmi náročných klimatických podmínek tentokrát za vysokých teplot.

Montáž dílců pohledového opláštění na závěsný rektifikovatelný systém Wilhelm Moder-sohn s důrazem na souběh s prováděním tepelné izolace a izolace proti vodě, přesnost montáže „na milimetry“ v trojrozměrném prostoru, stávají se z nás specialisté na tuto výjimečně přesnou montáž pohledového betonu.

Montáž vícepodlažního skeletu ve výjimečně krátkém termínu, montáž až 60 ks dílců denně, jednoduchá pravidelná modulace 6x6m resp. 12x12m.

Montáž objektu ve velmi krátké dodací lhůtě proudovou metodou, vícelodní jednopodlažní skelet logistického centra.

Jednopodlažní vícelodní skelet nepravidelného půdorysu, extrémně těžké sloupy i vazníky dopravované po jednom kusu na přepravní technice, logistická souhra na 100 km vzdálenost od výrobního závodu pro velmi náročného partnera z Koreje.

Montážní práce provádíme za každého počasí a bez ohledu na povětrnostní podmínky, což nám umožňuje použití přísad do zálivkových směsí popř. přímo směsí s možností použití při teplotách pod bodem mrazu a ukládání dílců na montážní ložiska bez použití malty pro podlití dílců.

Stavba roku Jihomoravského kraje!!!
Stěnový vícepodlažní skelet nepravidelného půdorysu do proluky, využívající bezezbytku tvar stavebního pozemku.

Vícepodlažní montovaný skelet se zmonolitněním stropních průvlaků, montáž ústupem do kříže, montáž třemi montážními četami zároveň, vysoká koordinace dopravy dílců a průběhu montáže.

Realizace jednopodlažní vícelodní soustavy hal o ploše 12000 m2 v termínu dvou měsíců za podmínek zachování stávajícího provozu areálu, každodenní souhra se zákazníkem ve vymezení montážního prostoru, již třetí etapa velmi úspěšné spolupráce.

Další příklad realizace montáže při zachování stávajícího provozu investora, objekt haly je realizován za přísných podmínek práce v provozu elektrárny, náročná montáž sloupů se špatně vypočítaným těžištěm statikem.

Montáž složitého vícepodlažního skeletu administrativní budovy spolu s dvoulodní výrobní halou, která byla zpoloviny nad zastavěným suterénem bz možnosti vjezdu techniky.

Realizace skeletu ve sdružení více společností, výstavba laboratoří a větrného tunelu pro zkoušky v automobilovém průmyslu, nepřímé pokračování spolupráce s naší největší automobilkou.

Vícepodlažní dvoulodní skelet včetně přesného opláštění a žebříkových střešních desek pro jediného tuzemského výrobce pasivních radarů v Pardubicích.

Montáž výrobních hal již ve třetí etapě rozšíření, nasazení šesti až osmi montážních čet v úzké koordinaci s prováděním monolitických konstrukcí a zemních prací, vícepodlažní tyčový skelet.

Montáž dílců pohledového opláštění na závěsný rektifikovatelný systém Jordahl-Pfeifer s důrazem na souběh s prováděním tepelné izolace a izolace proti vodě, přesnost montáže „na milimetry“ v trojrozměrném prostoru.

Montážní práce provádíme za každého počasí a bez ohledu na povětrnostní podmínky, což nám umožňuje použití přísad do zálivkových směsí popř. přímo směsí s možností použití při teplotách pod bodem mrazu a ukládání dílců na montážní ložiska bez použití malty pro podlití dílců.

Realizace jednopodlažní vícelodní soustavy hal o ploše 15 000 m2 v termínu čtyř měsíců za podmínek zachování stávajícího provozu expedice hotových výrobků, každodenní souhra se zákazníkem ve vymezení montážního prostoru. Jedna ze dvou „zakázek roku“ naší společnosti.

Další příklad realizace montáže při zachování stávajícího provozu investora, objekt haly je za pomocí převislých konců vazníků „vtěsnán“ přímo mezi stávající výrobní objekty včetně vestavby.

Strana 1 z 2

Kde nás najdete...

AdresaSídlo společnosti:
Holická 156/49
779 00 Olomouc

Telefon(+420) 602 272 902
E-mailmonterbet@monterbet.cz

GPS49°34'54.757"N, 17°16'41.297"E
Mapa umístěníZobrazit mapu umístění...

Fotogalerie